Športy

TRIATLON:

Je vytrvalostným viacbojom, multišportom, kombinujúci tri športy v ich vytrvalostnej podobe s mimoriadnymi požiadavkami na vytrvalostné schopnosti športovca. Tréning triatlonu, rovnako ako každý iný športový tréning, je dlhodobým procesom zvyšovania špeciálnej výkonnosti na základe odpovedajúceho všestranného rozvoja športovca. Z hľadiska tréningu je vhodné sa zamerať na kondičnú, technickú, taktickú a tiež psychologickú prípravu v rámci všetkých troch športov triatlonu (Formánek, Horčic, 2003).

 

Plávanie, cyklistika, beh. To všetko treba absolvovať, aby sa človek mohol v cieli s hrdosťou usmiať. Ide o pocit z dobre vykonanej práce, či už na tréningu alebo priamo v preteku. Je to o priateľstvách, ktoré sa formujú každou športovou aktivitou. Šport nie je len o drine a potení, ale aj o úsmeve a zábave. Keď to všetko spojíme dohromady, tak dostaneme zmes profesionality, ktorú Vám 3athletics bude odovzdávať so všetkým čo k tomu patrí.

 

Plávanie:

Plávanie pozitívne vplýva na správne držanie tela, formuje jeho problémové partie, odbúrava nadbytočné tuky, zlepšuje fyzickú a psychickú kondíciu, obranyschopnosť a imunitu. Všestranne rozvíja základné funkcie ľudského organizmu a rovnomerne zaťažuje svalstvo.

 

Význam plávania v rámci triatlonu ešte narastá, pretože je to úvodná disciplína, počas ktorej si každý vytvára výhodnú pozíciu pred cyklistikou. Spravidla sa pláva najrýchlejším plaveckým štýlom – kraulom. Už vo vode sa vytvárajú skupinky, ktoré potom ďalej spolupracujú na cyklistike prípadne behu. Pokiaľ plaveckú časť absolvujeme s nejakou tou rezervou, tak je to dobrý predpoklad pre kvalitné absolvovanie ďalších dvoch zostávajúcich disciplín.

 

Cyklistika:

V rámci triatlonu, či samotná cyklistika je fenomén, ktorý má v súčasnosti stabilné miesto vo voľno časových aktivitách u ľudí na celom svete a získava si čím ďalej tým viac fanúšikov. Stretávame sa s ňou aktívne, pasívne, profesionálne. Niektorí si cyklistiku vychutnávajú v pohodlí svojho domova pri televízií, iní v rámci aktívneho prevetrania svojich tátošov vonku na ceste alebo v teréne, ďalší zas chcú na sebe pracovať a zlepšovať sa.

 

V triatlone sa cyklistika stáva strategickou hlavne z hľadiska šetrenia síl, ale zároveň sa musí ísť rýchlo. Zatiaľ čo jazda na bicykli ovplyvňuje náš beh, plávanie, ktoré bicyklu predchádza môže významne ovplyvniť výkon cyklistický. To znamená, že z hľadiska taktiky to niekedy je veľmi akčné. Pohodové tempo a užívanie si okolia sa rázom môže zmeniť na naháňačku pri ktorej treba zachytávať úniky. Z časti je to výhoda pretože sa človek nenudí, na strane druhej treba myslieť, že nás čaká posledná disciplína a pri behu vám už nič nebráni tomu, aby ste to poriadne rozbalili.

 

Beh:

Beh patrí medzi najzákladnejšie ľudské lokomócie. Tvorí pohybový základ väčšiny športových odvetví a patrí medzi najstaršie disciplíny. V určitých fázach pohybu sa žiadna z končatín nedotýka povrchu, po ktorom sa pohyb vykonáva (na rozdiel napr. od chôdze alebo plazenia). Myslíme, že tieto učebnicové poučky sú každému známe a stali sa už určitým klišé v rôznych článkoch o behaní. Preto by sme Vám chceli beh priblížiť z trochu iného “súdka”. Vedeli ste o tom, že keby sa ľudia v dávnej minulosti nenaučili behať (dokonca rýchlo :), už by sme tu asi neboli? Zomreli by ste totižto od hladu. Antickí Gréci boli behu dokonca takí vďační, keďže slúžil na “poštárske účely”, že si ho zaradili medzi základné disciplíny antických Olympíjskych hier. Ťahalo sa to s ním celé stáročia, až sa Angličania rozhodli, že mu v 50. r. 19.st dajú športový, novodobý charakter, ktorý poznáme v podstate dodnes. Takto sa k pozitívnemu fyzickému vplyvu na naše telo pridružil aj zdravotný, kompenzačný, vyrovnávací a v dnešnej dobe aj dobre známy sociálny efekt. A vedeli ste, že beh môže čiastočne zmeniť aj osobnosť? Všetko to súvisí s vytýčením cieľov, so sebaprekonávaním, budovaní odolnosti a samozrejme nesmieme zabudnúť ani na tlačiace sa endorfíny, ktorých vplyv zotrváva aj v bežnom dennom stereotype. Budete prekypovať pozitívnych myslením a svet bude gombička :).

 

Takmer každý človek má v sebe vlastnosť, ktorá ho núti zlepšovať sa v danej obľúbenej činnosti – ambicióznosť. Niekto ju má vyvinutú viac (vrcholoví športovci) a niekto menej. Neuveríme Vám, keď poviete, že „ ja športujem len tak pre radosť, nepotrebujem sa zlepšovať“. Každý sa potrebuje! Rozdiel je len v tom, či zápasíte so samým sebou alebo sa radi konfrontujete s inými v pretekoch či tréningoch.

 

Preto sa aj my budeme na beh pozerať ako na atletickú športovú disciplínu a poslednú, rozhodujúcu disciplínu triatlonu. Beh v triatlone prebieha v štádiu zvýšenej únavy a z toho vyplývajú aj určité špecifiká, ktorými sa odlišuje 10km beh v triatlone od atletickej 10km pretekovej trate. V prvých metroch je pretekár nútený zbaviť sa pocitu stuhnutia po jazde na bicykli (ako keby ste na nohách mali desaťkilové závažia). Kladie vysoké nároky na vôľové vlastnosti športovca, pretože je nútený bežať „na doraz“. V triatlone takisto ako aj v ostatných vytrvalostných športoch vystupuje do popredia ekonomickosť pohybu, tzn. aby maximálny výkon prebiehal s čo najmenším vynaložením energie. Ekonomickosť pohybu súvisí s technikou behu. Každý človek, ktorý je už v štádiu značnej únavy, začne využívať k pohybu takmer všetky časti tela. Beží potom „ z kade ruka, z kade noha“, príliš rotuje panvou, ide nadmerne do záklonu či predklonu alebo si pätami kope do lýtok. Práve všetky tieto sprievodné javy sa snažíme tréningom eliminovať.

 

A pokúsime sa to docieliť aj u Vás, nech máte zo športu a rovnako aj zo svojho športového výkonu dobrý pocit.

Tréneri: Peťa a Johny :)